Les competicions

Cada adherent ha de participar almenys a una competicio durant la temporada.

Damília còmoda