Descoberta de la muntanya

El Club organitza une jornada per la descoberta dels oficis de la muntanya i del medi ambient, tots en relacio amb la seguratat en muntanya.

Damília còmoda