Gaudeix de la neu
esquia amb seguretat

Les 10 regles de conducta de l’esquiador

Com en qualsevol esport, l’esquí també té una sèrie de normes que cal tenir presents pensant en la teva seguretat i en la de la resta d’esquiadors a les pistes.

Aquestes 10 normes les ha establert la Federació internacional d’esquí (FIS) i s’apliquen a totes les estacions.
Conèixer-les, respectar-les i posar-les en practica és responsabilitat de tothom

Regla 1 : Respecte als altres

El usuaris de les pistes han de comportar-se de manera que no posin en perill els altres o que no els ocasionin cap perjudici, ja sigui pel seu comportament o pel seu material.

Regla 2 : Control de la velocitat i de la conducta

Tot usuari de pistes ha d’adaptar la velocitat i la conducta a les seves capacitats personals, les condicions generals del terreny, el temps, l’estat de la neu i el nombre de persones que hi hagi a les pistes.

Regla 3 : Elecció de la direcció

L’usuari que es troba més amunt té, respecte als altres, una posició que li permet escollir una trajectòria i, per tant, ha de triar la direcció per preservari la seguretat dels esquiadors que es trobin més avall.

Regla 4 : Avançaments

L’avançament es pot fer per dalt o per baix, per la dreta o per l’esquerra, però sempre amb espai suficient per preveure les evolucions de l’esquiador que avançem.

Regla 5 : Assistència

Tota persona que presenciï un accident o s’hi vegi involucrada ha de prestar assistència i donar l’alerta. Si fos necessari, d’estar a disposició del servei de socors.

Regla 6 : Identificació

Tota persona que presenciï un accident o s’hi vegi involucrada ha de donar a conèixer la seva identitat al servei de socors.

Regla 7 : Respecte envers la senyalització

L’usuari ha de respectar l’abalisament i la senyalització. Ha de tenir en compte les informacions sobre les condicions meteorològiques i l’estat de les pistes.

Regla 9 : Ascens i descens a peu

Tot usuari que es vegi obligat a pujar o baixar una pista a peu, ha de fer-ho pel lateral. A més de vigilar que ni ell ni el seu material siguin un perill per als altres usuaris.

Regla 9 : Estacionament

Tot usuari ha d’evitar aturar-se en passos estrets o sense visibilitat. En cas de caiguda cal allunyar-se per deixar pas a la resta d’esquiadors.

Règle 10 : Encreuament de pistes

Després d’una parada o d’un encreuament de pistes, tot usuari s’ha d’assegurar, mitjançant un examen visual, que es pot incorporar a la pista sense perill per als altres i ni per a ell mateix.