Els Grups

Els grups es forman segons el nivell i la edat dels nens. Els entrenadors del club son professionals i diplomats, reconeguts per la Federacio d’Esqui de Francia.

Els entrenadors determinen el nivell de cada adherent per fer grups del mateix nivell.

Damília còmoda